Pogledaj ovde sve tekstove

Tekstovi za pozivnice

Ponosni smo na našu ogromnu zbirku tekstova koje smo godinama sakupljali, verujemo da će vam biti interesantno da pročitate tekstove i da će i vama poslužiti da lakše osmislite tekst vaše pozivnice. Konkurentske firme molimo da ih ne kopiraju i na postavljaju na svoje sajtove.

Mladenci na pozivnicama žele naznačiti šta doneti za poklon