Spisak gostiju

Spisak gostiju se stavlja na ulazu u restoran, gosti prilikom ulaza mogu na spisku da provere za kojim stolom su smešteni. Mladenci sami osmisle pre venčanja gde će ko sedeti, svaki sto ima svoj broj ili naziv. Ako je sve unapred planirano, izbeći će se nezgodne situacije i gužva pre ulaska u restoran a i nije potrebna osoba koja će sprovoditi zvanice.

Cena štampe i pripreme teksta: 1.800 din 

Najveći format 32cmx45cm (ne radimo veće formate, može biti manji)