Mape i dodaci uz pozivnice

Često nam klijenti traže da im na posebnom papiru štampamo mapu sa adresom restorana ili molbu da im zvanice potvrde dolazak sa brojevima telefona, e mail adresom isl.

Cena za mape (foto 18)/ kartončiće (foto 5,6) do 150 kom sa uračunatom štampom: 1.500 din. Ukoliko se radi o specijalnim zahtevima, vrstama papira ili većim formatima, javićemo cenu čim nam pošaljete upit.