Ime i prezime osobe koja poručuje (i koja prima paket):

Kontakt telefon (fiksni i mobilni):

Adresa (ulica i broj):

Mesto i poštanski broj:

Vaša e mail adresa:

Model pozivnica:

Količina koja vam je potrebna:

Naziv fonta (vrsta slova) – IZBOR FONTOVA:

Unesi font:

Boja štampe:

UKUCAJTE TEKST VAŠE POZIVNICE kako želite da izgleda,
od početka do kraja:

Incijali na kovertama ako želite i u kojoj tehnici:

Poruka (dodatne napomene):

Come-ordinare