Štampa brošura, kataloga, knjiga

KATALOZI/ BROŠURE/ KNJIGE: Štampamo sve vrste brošura, kataloga, knjiga. Cena se individualno izračunava i zavisi od broja stranica, od vrste štampe unutrašnjih strana (crno-belo ili u koloru), od tehnika štampe na koricama.