Štampa cenovnika, etiketa, jelovnika & Meni za restorane

Stampa ekskluzivnih jelovnika, menije, karti pića za restorane i kafiće

Cenovnici se obično štampaju na papiru većeg formata koji je obično plastificiran (foto1)

Etikete/ Deklaracije mogu biti u različitim oblicima (kvadrat ili pravougaonik) ali i u nekom neobičnom nepravilnom obliku koji zahteva štancovanje (sečenje papira na nepravilan oblik). Etikete mogu biti štampane sa jedne strane ili obostrano, mogu biti u koloru ili ne, obično su sa rupicom (kače se za artikle koji se dalje prodaju). Moguće je izrada etiketa i na tankoj plastici.

Jelovnici /Menu – pogledajte više primera u podnaslovu Ostali proizvodi/ Menu – izrađujemo menije za venčanja, proslave ali i za restorane, kafiće, hotele. Kod nas je moguća izrada zaista neobičnih i originalnih menija/ jelovnika jer raspolažemo svim tehnikama štampe, tako da meni može da bude neobičnog oblika, sa zlatotiskom, sa blindrukom (reljefnom štampom). Meni može da bude jednostrani, da se otvara kao knjiga, da bude trodelni, da ima više stranica koje će biti povezane. Može imati i mat ili sjajnu plastifikaciju koja čuva Jelovnik da duže traje, da bude očuvaniji.