Kombinacija štampa i zlatotisak

Luksuzne vizit karte izrađene su u kombinaciji štampe i zlatotiska/ srebrotiska. Ovakve vizit su veoma efektne i zanimljive. Na primer logo firme je urađen u zlatotisku, a ostali deo je štampan. Ako želite da izazovete utisak svojom vizit kartom, onda je ova kombinacija specijalnih tehnika štampe idealna za vas.

Cena zavisi od: količine/ vrste papira koju klijent želi/ formata klišea za zlatotisak