Kombinacija stampa i blindruk

Luksuzne vizit karte izrađene su u kombinaciji štampe i blindruka (reljefne štampe). Izrađuje se kliše za  logo firme (na primer), i on je ,,ispupčen’’ kada se uradi u tehnici reljefne štampe. Ovakve vizit su veoma efektne i zanimljive. Na primer logo firme je urađen u reljefnoj štampi, a ostali deo je štampan. Ako želite da izazovete utisak svojom vizit kartom, onda je ova kombinacija specijalnih tehnika štampe idealna za vas.

Cena zavisi od: količine/ vrste papira koju klijent želi/ formata klišea za blindruk