Dečije pozivnice sa medom ili Minnie Mouse

Jednostrane dečije pozivnice (sve u ovom podnaslovu) koštaju:

-25 din bez koverte

-35 din sa kovertom

Ako se pozivnica otvara, cena po kom:

-35 din bez koverte

-45 din sa kovertom

Štampa i priprema teksta košta fiksno 1.000 din za celu količinu.

Sve pozivnice su izrađene od belog ofset papira, koverat je beli.

Dimenzije koverte pravougaone: 17,7cm x 12,1cm